NobitWorld พาลูกเที่ยว

Let’s celebrate our 3rd Anniversary of My Starbucks Rewards™

เป็นคอกาแฟมาก็นาน จำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้ว แต่ Starbucks เพิ่งจะมีระบบสะสมแต้มมาได้เข้าปีที่ 3 พร้อมๆกับที่ผมได้ Gold level ด้วยเหมือนกันจึงจำได้ สิทธิประโยชน์ Gold Level สะสมดาวให้ครบ 250 ดวงภายใน 12 เดือน (หรือถ้าคุณอยู่ใน Green Level แล้ว เพียงสะสมดาวเพิ่มอีก 150 ดวงภายในระยะเวลา 12 เดือน) เพื่อเข้าสู่ Gold Level และสะสมดาวให้ครบอีก 250 ดวงภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เข้าสู่ Gold Level เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ใน Gold Level ในปีถัดไป รับเครื่องดื่มฟรี…
Read more

error: ไม่เอาน่า อย่าทำเลย